Privacybeleid Mei 2018

Collectables Unlimited, gevestigd aan Grassijsje 27, 5658 EE, Eindhoven, Nederland, KVK: 62340212, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Collectables Unlimited, Grassijsje 27 5658 EE Eindhoven Nederland KVK: 62340212 06-58975805, info@collectables-unlimited.nl

 

Functionaris Gegevensbescherming

Hans Verbakel is de Functionaris Gegevensbescherming van Collectables Unlimited.

Je kunt hem bereiken via email: h.verbakel6@chello.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Collectables Unlimited verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken geen gevoelige en/of persoonlijke persoonsgegevens.

 

Met welk doel verzamelen wij persoonsgegevens ?

Collectables Unlimited verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1) Het afhandelen van jouw aankoop/bestelling/dienst

2) Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

3) Om goederen en diensten bij je af te leveren

4) Collectables Unlimited verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Collectables Unlimited neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Collectables Unlimited) tussen zit. Collectables Unlimited gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Windows Mail, Windows 10.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens ?

Collectables Unlimited bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Deze bewaartermijn is gekoppeld aan de duur van de garantie die met jou is afgesproken. Dit varieert van: Niet bewaren tot “levenslang” bewaren. Dus bij een product met levenslange garantie bewaren wij uw gegevens levenslang. Het doel hiervan is uiteraard om de garantie te kunnen controleren.

Delen van persoonsgegevens met anderen

Collectables Unlimited verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij zoveel mogelijk een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Collectables Unlimited blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Cookies of vergelijkbare technieken

Collectables Unlimited gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Collectables Unlimited en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar h.verbakel6@chello.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Collectables Unlimited wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe beveiligen wij jouw gegevens ?

Collectables Unlimited neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming Hans Verbakel via h.verbakel6@chello.nl