Herroepingsrecht Veilingen

Veilingen,.... ze worden steeds populairder. Maar hoe zit het nou precies als je iets hebt gekocht en je hebt er spijt van of het is toch niet wat je ervan had verwacht ? De vraag stellen is makkelijker dan het antwoord geven. Belangrijke leidraad is hierbij is de richtlijn consumentenrechten van 13 juni 2014.

Allereerst moet je onderscheid maken in 2 soorten veilingen. 1) Publieke veiling en 2) Online veiling. Bij een publieke veiling ben je fysiek aanwezig, kun je de goederen van te voren bekijken, voelen, aanraken en neem je in een zaal met anderen deel aan een georganiseerde veiling onder leiding van een veilingmeester. Bieden doe je door middel van het opsteken van je hand. Een Fysieke veiling niet onder de richtlijn consumentenrechten en er is dus bij een publieke veiling geen sprake van herroepingsrecht. M.a.w. Eens gekocht blijft gekocht.

 Complexer ligt het bij een Online veiling. Bij een Online veiling wordt er onderscheidt gemaakt tussen 2 soorten aankopen. 1) Aankoop bij een particulier en 2) Aankoop bij een bedrijf (B2C). Bij aankopen bij een particulier op een Online veiling is er eveneens geen sprake van herroepingsrecht, dus je kunt achteraf je goederen niet terugbrengen en je geld terugkrijgen. Dit in tegenstelling tot een aankoop bij een bedrijf (B2C) In dat geval heb je als consument in beginsel 14 dagen herroepingsrecht na ontvangst van het item. Indien een verkoper op voorhand dit niet duidelijk genoeg heeft gecommuniceerd dan kan die periode van 14 dagen zelfs worden verlengd tot 1 jaar. Er zijn echter wel enkele uitzonderingen zoals bv. Bederfelijke waar, op maat gemaakt goederen, etc. Inmiddels is de richtlijn consumentenrechten in de Nederlandse wet geïmplementeerd in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Wilt u meer over dit onderwerp weten kijk dan in In titel 5, afdeling 2B zijn in de artikelen 6:230g t/m 6:230v de regels uit de richtlijn omgezet in Nederlandse wetsartikelen. Artikel 6:230o ziet op het ontbinding/herroepingsrecht en in artikel 6:230p zijn de uitgezonderde categorieën opgenomen (Let op: in aanvulling op artikel 6:230p geldt er eveneens geen herroepingsrecht in het geval van een executie- dan wel faillissementsveiling, zie artikel 6:230h lid 4).

Indien u een item aanschaft via online veilinghuis Catawiki, dan adviseren wij u een eventuele gebruikmaking van het herroepingsrecht niet via Collectables Unlimited, maar via rechtstreeks via Catawiki in te roepen. In dat geval wordt nl. ook uw betaalde veilingfee aan Catawiki gerestitueerd. Indien u ervoor kiest om bij een online veilingaankoop via Collectables Unlimited rechtstreeks het herroepingsrecht in te roepen dan geven wij uiteraard gehoor aan uw verzoek maar zullen in dat geval NIET de veilingkosten die u aan Catawiki verschuldigd bent vergoeden.  Gelieve te alle tijden rekening te houden met het feit dat de kosten van retourverzending in alle gevallen voor uw rekening komen. U dient binnen 14 dagen schriftelijk per aangetekend schrijven aan ons kenbaar te maken dat u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht.

Herroepingsrecht in praktijk:

U koopt een item op de online veiling van Catawiki voor Euro 100,=. U krijgt van Catawiki een factuur om te betalen van Euro 100,= +/+ Catawiki aankoopkosten 9% +/+ verzendkosten Euro 10,= maakt samen Euro 119,=

Optie 1:

U roept voor uw Catawiki aankoop herroeping in bij Colectables Unlimited. Collectables Unlimited ontvangt van Catawiki na 3 weken Euro 100,= minus 15% veilingkosten +/+ Euro 10 verzendkosten maakt samen Euro 95,=. U doet een beroep op uw herroepingsrecht binnen 14 dagen. U ontvangt nadat wij de betaling hebben ontvangen van Catawiki Euro 95,= van ons retour.

Optie 2:

U roept voor uw Catawiki aankoop herroeping in bij Catawiki rechtstreeks. In dat geval krijgt u uitgekeerd Euro 119,=

De procedure bij Catawiki loopt stroperig en Collectables Unlimited heeft geen enkele invloed in een snellere beiinvloeding van dit proces. gelieve rekening te houden met lange wachttijden voordat bovengenoemde procedure is afgerond. 

Modelformulier-voor-herroeping

Gebruik dit formulier om gebruik te maken van het herroepingsrecht bij aankopen bij Collectables Unlimited.

Herroepingsrecht aankopen webshop

Deze sectie is van toepassing op het herroepingsrecht voor aankopen bij Collectables Unlimited anders dan via online veilinghuis Catawiki.

Op aangekochte items heeft u 14 dagen bedenktijd. Deze 14 dagen bedenktijd gaat in zodra u het item heeft ontvangen volgens de trackinginformatie van de betreffende postprovider. Mocht u binnen deze 14 dagen besluiten om het item te willen retourneren, stuur dan het ingevulde formulier herroepingsrecht aan ons retour. Retourneer vervolgens het aangekochte item (in dezelfde staat inclusief eventueel toebehoren, in minimaal gelijkwaardige verpakking) aangetekend en verzekerd aan Collectables Unlimited. Stuur ons het trackingnummer van deze zending per email zodat wij de zending kunnen volgen. Retourverzendkosten zijn TE ALLEN TIJDE voor uw rekening. Na ontvangst controleren wij de retour gestuurde goederen en zullen, indien er geen zichtbaar kwaliteitsverlies heeft opgetreden het betaalde aankoopbedrag incl verzendkosten binnen 7 dagen aan u retourneren.