Herroepingsrecht

Veilingen,.... ze worden steeds populairder. Maar hoe zit het nou precies als je iets hebt gekocht en je hebt er spijt van of het is toch niet wat je ervan had verwacht ? De vraag stellen is makkelijker dan het antwoord geven. Belangrijke leidraad is hierbij is de richtlijn consumentenrechten van 13 juni 2014.

Allereerst moet je onderscheid maken in 2 soorten veilingen. 1) Publieke veiling en 2) Online veiling. Bij een publieke veiling ben je fysiek aanwezig, kun je de goederen van te voren bekijken, voelen, aanraken en neem je in een zaal met anderen deel aan een georganiseerde veiling onder leiding van een veilingmeester. Bieden doe je door middel van het opsteken van je hand. Een Fysieke veiling niet onder de richtlijn consumentenrechten en er is dus bij een publieke veiling geen sprake van herroepingsrecht. M.a.w. Eens gekocht blijft gekocht.

 Complexer ligt het bij een Online veiling. Bij een Online veiling wordt er onderscheidt gemaakt tussen 2 soorten aankopen. 1) Aankoop bij een particulier en 2) Aankoop bij een bedrijf (B2C). Bij aankopen bij een particulier op een Online veiling is er eveneens geen sprake van herroepingsrecht, dus je kunt achteraf je goederen niet terugbrengen en je geld terugkrijgen. Dit in tegenstelling tot een aankoop bij een bedrijf (B2C) In dat geval heb je als consument in beginsel 14 dagen herroepingsrecht na ontvangst van het item. Indien een verkoper op voorhand dit niet duidelijk genoeg heeft gecommuniceerd dan kan die periode van 14 dagen zelfs worden verlengd tot 1 jaar. Er zijn echter wel enkele uitzonderingen zoals bv. Bederfelijke waar, op maat gemaakt goederen, etc. Inmiddels is de richtlijn consumentenrechten in de Nederlandse wet geïmplementeerd in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Wilt u meer over dit onderwerp weten kijk dan in In titel 5, afdeling 2B zijn in de artikelen 6:230g t/m 6:230v de regels uit de richtlijn omgezet in Nederlandse wetsartikelen. Artikel 6:230o ziet op het ontbinding/herroepingsrecht en in artikel 6:230p zijn de uitgezonderde categorieën opgenomen (Let op: in aanvulling op artikel 6:230p geldt er eveneens geen herroepingsrecht in het geval van een executie- dan wel faillissementsveiling, zie artikel 6:230h lid 4).

 

Collectables Unlimited is een bedrijf dus indien u als consument een aankoop doet via online veilingsite Catawiki bij Collectables Unlimited heeft uw 14 dagen herroepingsrecht vanaf het moment dat u uw aankoop heeft ontvangen. Gelieve rekening te houden met het feit dat de kosten van retourverzending voor uw rekening komen. Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht zullen wij het door ons ontvangen bedrag van Catawiki ( aankoopbedrag minus 15% veilingkosten minus verzendkosten) aan u overmaken. U dient binnen 14 dagen schriftelijk per aangetekend schrijven aan ons kenbaar te maken dat u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht.

Herroepingsrecht in praktijk:

U koopt een item op de online veiling van Catawiki voor Euro 100,=. U krijgt van Catawiki een factuur om te betalen van Euro 100,= +/+ Catawiki aankoopkosten 9% +/+ verzendkosten Euro 10,= maakt samen Euro 119,=

Collectables Unlimited ontvangt van Catawiki na 3 weken Euro 100,= minus 15% veilingkosten +/+ Euro 10 verzendkosten maakt samen Euro 95,=U doet een beroep op uw herroepingsrecht binnen 14 dagen. U ontvangt nadat wij de betaling hebben ontvangen van Catawiki Euro 85,= van ons retour.

Modelformulier-voor-herroeping

Gebruik dit formulier om gebruik te maken van het herroepingsrecht bij aankopen bij Collectables Unlimited, welke niet zijn gedaan via veilingsite Catawiki.