Update Webshop, Bargains and Koopjes and Exclusive Selection

19.06.2018

We have added some new interesting iems to our Webshop, our Bargains and Koopjes corner and our Exclusive Selection. Some interesting signed items from Ronaldo, Messi, Ronaldinho, Roger Federer, Michael Schumacher, etc etc. Please feel free to take a look, and if you have any question let me know.

Collectables Unlimited

Hans Verbakel

Extern ingehuurde "Handtekeningenexpert" Catawiki volstrekt ongeloofwaardig

07-05-2018

Ik ben een grote fan van online veilingsite Catawiki. Catawiki geeft mij het wereldwijde platform om exclusieve sport memorabilia te verkopen aan de juiste internationale klanten. Ik heb in de afgelopen 5 jaar via Catawiki items verkocht aan cliënten die 2 straten verderop woonden maar ook aan cliënten in de verste uithoeken van New Zeeland en alles wat daar tussen zit. Er is echter een belangrijk ding waar ik me groen en geel aan erger. Ik heb hier via dit medium met regelmaat mijn ergernis over uitgesproken en ik wil hier nogmaals aandacht voor vragen;

Voetbal memorabilia items die persoonlijk zijn gesigneerd worden door de veilingmeester van Catawiki per email naar een onafhankelijk extern ingehuurd schriftexpert, ter verificatie gestuurd. Deze schriftexpert heeft het veto recht, m.a.w. als de schriftexpert aangeeft dat hij de authenticiteit niet kan bevestigen krijg je van Catawiki een afwijzing en wordt je aangebrachte veilingkavel niet door Catawiki geplaatst. Catawiki dekt zich in door in zo'n afwijzing een standaard tekst op te nemen in de trend van "De schriftexpert is er niet in geslaagd de authenticiteit van de handtekening vast te stellen, wat niet meteen wil zeggen dat de handtekening ook een falsificatie is". Op deze wijze ben je als aanbrenger eigenlijk direct uitgepraat. De expert wijst de handtekening af maar laat tevens de achterdeur open staan door te stellen dat dit niet betekent dat de handtekening een falsificatie is. Mocht de "uitspraak" van de expert dus achteraf aantoonbaar met feiten en bewijzen worden neergesabeld dan kan hij zich altijd beroepen op de openstaande achterdeur bij zijn karakterloze geformuleerde opinie. Slim, maar hier prikt iedereen met gezond verstand zo doorheen. Nu wil het toeval dat mijn expertise en specialiteit beroepsmatig het beoordelen en authenticerenvan  sport handtekeningen betreft. Ik heb hier diverse opleidingen en seminars voor gevolgd en kan putten uit ruim 35 jaar ervaring waarin ik honderdduizenden handtekeningen heb in- en verkocht, verzameld, bekeken, beoordeeld en gecertificeerd heb. Ik durf onbescheiden te stellen dat er niemand in Nederland een bredere specifieke expertise op dit gebied heeft dan ik. Dit klinkt wellicht arrogant, maar dat is het zeker niet, het zijn simpelweg de feiten. In het verleden heeft Catawiki mij ook ruim 1,5 jaar ingeschakeld als extern handtekeningen expert maar door een onoverbrugbaar verschil van mening over het te voeren beleid bij notoire aanbrengers van falsificaties ben ik daarmee in goed overleg in 2016 gestopt. Iedere onterechte afwijzing die ik dan ook krijg van de schriftexpert  wekt dan ook kwaad bloed aangezien ik zeker ben dat alles wat ik aanbreng zonder enige twijfel 100% authentiek is. Dit wordt extra gestaafd doordat ieder door Collectables Unlimited aangebracht en verkocht kavel via Catawiki voorzien is van een 100% garantie certificaat. De keren zijn niet meer op 2 handen te tellen dat ik  na weer eens een onterechte afwijzing te hebben gekregen middels de standaard email van de schriftexpert ("de schriftexpert er niet in is geslaagd de authenticiteit van de handtekening vast te stellen, wat niet meteen wil zeggen dat de handtekening ook een falsificatie is") toch bezwaar heb gemaakt tegen zo'n afwijzing met argumenten en voorbeelden en achteraf mijn gelijk heb gekregen. Zeer schrijnend waren de gevallen waarbij de schriftexpert een gesigneerd shirt van JM Pfaff en een gesigneerd shirt van Paul van Himst afwees en ik nadien een verklaring van de vrouw van JM Pfaff, Carmen Pfaff heb ingebracht waarin zij zich hardop afvroeg welke Clown (die zich expert durft te noemen) had durven beweren dat de handtekening in casu, niet als authentiek kon worden bevestigd. Vervolgens kreeg ik een verklaring van de secretaresse van Paul van Himst waarin zij bevestigde dat ze naast Paul van Himst had gestaan terwijl hij het shirt in casu persoonlijk ondertekende. Beide shirt zijn vervolgens alsnog goedgekeurd en opgenomen in de veilingen van Catawiki, waarvoor credits voor de veilingmeester. Voor de goede orde, handtekeningen beoordelen is geen exacte wetenschap en fouten maken we allemaal. Ik had daarom nog begrip kunnen opbrengen indien beide handtekeningen een duidelijke afwijking hadden laten zien, maar niets was minder waar, het waren beiden mooie standaard grote gebruikelijke handtekeningen van Pfaff en van Himst en dan zo'n verschrikkelijke blunders maken door beiden in eerste instantie af te wijzen door iemand die zich expert op dit vakgebied noemt is gewoon ridicuul.  En zo kan ik nog talloze voorbeelden opnoemen die duidelijk laten zien dat de extern ingehuurde "handtekeningen expert" door Catawiki, om met de woorden van Carmen Pfaff te spreken, een clown is. Ik heb vele keren bij Catawiki aangegeven om mij de naam en contactgegevens van deze expert door te geven zodat ik met hem, als mede expert, zou kunnen overleggen, sparren en discussiëren over afgewezen kavels en nog belangrijker, vaktechnische argumenten zou kunnen horen waarom hij tot afwijzingen was overgegaan. Bovendien wil ik ook graag weten en kunnen beoordelen op welke gronden deze man of vrouw het predicaat "handtekengen expert" van Catawiki heeft gekregen. Wat voor opleidingen heeft hij gedaan, wie zijn zijn clientèle en waar kan ik recentie's over hem natrekken. Catawiki weigert stelselmatig om zijn naam openbaar te maken. De handtekening expert is dus een grote onbekende die een veto recht heeft of een kavel al dan niet wordt geplaatst en kan dus zonder daarvoor verantwoording te hoeven afleggen doen en laten wat hij wil, zonder dat er een formele beroepsprocedure mogelijk is. Dat het mij voorheen met regelmaat toch lukte om handtekeningen die door hem zijn afgekeurd er alsnog door te krijgen komt doordat ikzelf expert ben, maar ik ben ervan overtuigd dat vele anderen het nakijken bij soortgelijke ervaringen zullen hebben. En ook ik bemerk een verandering hierin, dat is mede de reden dat ik dit hier openbaar maak. U zult begrijpen dat mijn bloed kookt als deze grote onbekende weer eens de plank volledig misslaat zoals in de 2 voorbeelden op de foto. Voor de goede orde, u ziet hier aan de rechterzijde een foto van Andres Iniesta. Zichtbaar is een zilveren handtekening en een foto in de foto met een zwarte handtekening en nummer 8 erop. Deze laatste is een zogenaamde gedrukte handtekening op een officiële spelerskaart van FC Barcelona welke ik als representatief referentiemateriaal heb bijgevoegd om te kunnen vergelijken met de zilveren handtekening. Voor de goede orde, de zilveren handtekening van Iniesta is persoonlijk gezet op de luchthaven van Barcelona dus over de authenticiteit van de handtekening kan geen enkele twijfel bestaan. Kijkt u zelf even en vergelijk.........De grote onbekende handtekeningen expert die door Catawiki extern wordt ingehuurd slaagde er niet in de authenticiteit van de handtekening vast te stellen, zelfs niet nadat ik via de veilingmeester het extra duidelijke referentiemateriaal had aangeleverd. Ik heb gevraagd naar vakinhoudelijke argumenten waarom het de expert niet lukte om de authenticiteit van de handtekening vast te stellen, maar kreeg slechts te horen dat ik zijn beslissing diende te respecteren; argumenten over het hoe en waarom, ho maar. Hetzelfde verhaal met de linker foto Mo Salah van Liverpool. De zwarte handtekening is een officiële handtekening op officiële Liverpool merchandise, en dient hier als referentiemateriaal voor de handtekening die links daarnaast staat en door Salah persoonlijk op een door mij retour gekregen foto is gesigneerd. Zoek de verschillen, ze zijn nauwelijks zichtbaar en ook hier slaagde de handtekeningen expert er niet in om de authenticiteit vast te stellen, ook niet nadat ik hier officieel Liverpool referentiemateriaal via de veilingmeester aan hem ter beschikking had gesteld. Uit frustratie heb ik beide handtekeningen laten voorleggen aan de de wereldwijde marktleider op het gebied van handtekeningen beoordelen PSA/DNA in USA voor een zogenaamde quickscan. De betrouwbaarheid van deze organisatie staat wereldwijd vast en iedere serieuze verzamelaar van handtekeningen kent de respectvolle reputatie van dit bedrijf. Omdat men de foto niet fysiek in handen krijgen bij een quickscan zal er altijd een voorbehoud worden ingebouwd middels de term "Likely" (waarschijnlijk). het zal u niet verbazen dat zowel de foto van Salah als van Iniesta de kwalificatie "Likely Genuine" kregen. Aangezien ik het zat ben om hier steeds maar weer discussies met Catawiki over te moeten voeren en van hen non argumenten te moet aanhoren (zoals bv. -ik citeer- "PSA/DNA heeft voornamelijk verstand van USA sporten en niet van Europees sporten") en andere quatsch argumenten laat ik het voorlopig hierbij mede omdat steeds terugkerende discussies over dit onderwerp met de betreffende veilingmeester, de werkverhoudingen ook zeker niet ten goede komen. Frustrerend is het echter wel. En dus zal ik beide prachtige items aan andere verkoopkanalen gunnen. Nogmaals, ik begrijp dat een veilingmeester zonder specifiek diepgaand verstand van zaken, het advies van een extern ingehuurde expert moet volgen, maar het is dan ook wel de verantwoordelijkheid van Catawiki om dan ook op zijn minst voor te zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige respectabel expert, waarvan de identiteit openbaar wordt gemaakt en wiens ervaringen verifieerbaar en controleerbaar zijn. Nu lijkt het er sterk op dat een equivalent van clown Bassie bepaalt of een handtekening wel of niet authentiek is en dat is voor een groot respectabel veilinghuis als Catawiki, volstrekt onacceptabel. Heeft ook u soortgelijke ervaringen met deze expert stuur me dan uw voorbeelden toe.

Collectables Unlimited

Hans verbakel

VALKUIL ! Kopen van een Particulier op een Online Veiling

04-04-2018

Omdat ik in praktijk nog steeds veel kopers spreek die niet, of niet goed op de hoogte zijn van de herroepings spelregels bij het kopen van een item op afstand zoals bv. bij een online veiling zal ik dit hieronder nogmaals duiden;

Internetveilingen, ze worden steeds populairder. Hierbij kan je, nadat je bent ingelogd, meebieden op een te veilen product. Dit kan meestal al vanaf € 1,00. Voorbeelden van populaire veilingsites zijn Catawiki, Ebay.com, vakantieveilingen.nl en ticketveiling.nl etc. etc.

Een internetveiling heeft te gelden als een overeenkomst op afstand. Je bent immers niet – zoals bij een ‘echte’ veiling – fysiek aanwezig. Veilingsites lijken zich vaak onvoldoende bewust van het verschil tussen de openbare en de online veiling. De in oktober 2011 aangenomen richtlijn consumentenrechten geeft een duidelijke toelichting op dit punt. De richtlijn maakt onderscheid tussen een openbare veiling en een online veiling. Bij een openbare veiling is de consument fysiek aanwezig, ziet hij de producten en kan hij bieden door de hand op te steken naar de veilingmeester. Bij een online veiling heeft de consument deze mogelijkheden niet. Om deze reden valt de online veiling wel onder de richtlijn consumentenrechten, en de openbare veiling niet.

Volgens deze richtlijn, die op 13 juni 2014 in Nederland in werking is getreden, heeft een consument die een product koopt via een internetveiling in beginsel een herroepingsrecht van 14 dagen. Indien de verkoper de consument niet goed heeft voorgelicht over dit herroepingsrecht, dan geldt zelfs een herroepingstermijn van maximaal 1 jaar. De periode om te herroepen gaat volgens de nieuwe richtlijn pas in op het moment dat de consument de bestelling heeft ontvangen. Er zijn een paar logische uitzonderingen op het herroepingsrecht die zijn terug te vinden in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

De enige voorwaarde is dat het hierbij moet gaan om Business 2 Consumer transactie; dat wil zeggen dat de verkopende partij een Professionele Verkoper met KVK inschrijving moet zijn en de kopende partij een consument.

M.A.W. INDIEN U EEN ITEM KOOP VAN EEN PARTICULIER OP EEN VEILING DAN GELDT ER GEEN HERROEPINGSRECHT VAN 14 DAGEN EN IS DE KOOP DIRECT ONHEROEPPELIJK !! MOCHT U NIET TEVREDEN ZIJN OVER UW AANKOOP DAN HEBT U WETTELIJK GEEN POOT OM OP TE STAAN. 

Dat is natuurlijk een levensgroot risico voor u als consument en dus adviseer ik een ieder die van plan is om een aankoop te doen op een online veiling voordat hij/zij een bod uitbrengt te informeren op de veilingsite of de verkoper in kwestie een Professionel Verkoper met KVK inschrijving is of een particulier. Vaak kunt u ook al uit de feedback (zie mijn eerdere artikel) halen wat voor vlees u in de kuip hebt. Let ook op dat een particulier niet onder de nieuwe AVG valt inzake uw privacy en u derhalve ook daarmee risico loopt. Ook kunt u kiezen voor absolute zekerheid en uw bieding doen bij een officieel geregistreerd bedrijf zoals Collectables Unlimited. Wij voldoen aan alle wettelijke voorschriften en willen ook alleen maar tevreden Fans ! 

Collectables Unlimited

Hans Verbakel 

 

Lees eerst Feedback voor u gaat bieden !

04-04-2018

Indien u overweegt een online aankoop te gaan doen, bv. op een site als Catawiki, waarbij u niet in de gelegenheid bent om het object eerst zelf te gaan bekijken dan loopt u het risico iets te kopen wat niet, of niet geheel overeenkomt met de beschrijving van de verkoper. Dat risico is nog groter bij (veiling)sites waar 2e hands memorabilia of collectables te koop worden aangeboden. Ik adviseer u dan ook altijd met klem EERST de onafhankelijke feedback van zo'n verkoper door te nemen. Het heeft geen zin op een site van de verkoper zijn eigen (gecensureerde) feedback te lezen, immers de kans is levensgroot dat zo'n verkoper enkel de positieve berichten laat staan. Met onafhankelijke feedback bedoel ik een externe (veiling)site waar kopers uit het verleden zonder censuur hun feedback hebben kunnen achterlaten en waar u dus een objectief beeld kunt krijgen van de items die worden aangeboden maar ook van de werkwijze van een verkoper. Een verkoper met veel verkochte aantallen en een positief percentage van 100%, zegt veel meer, dan een verkoper met geringere aantallen en een lager percentage met veel toegevoegde kritieken van klanten. Vaak hebben deze lager beoordeelde verkopers steeds wederkritiek op de kopers en leggen zij daar de schuld ook steeds neer. Bij een goede verkoper is klant nog steeds koning, bij dit soort 2e rangs verkopers is klant slechts een geldmachine. Opgepast dus, en eerst goed de onafhankelijke feedback lezen voordat u tot een aankoop overgaat ! 

Collectables Unlimited

Hans Verbakel

Nieuwe items Webshop en Bargains and koopjes

16-03-2018

Onze Webshop is weer geupdate met 5 nieuwe exclusieve gesigneerde shirts. Marco van Basten (EK 1988), Zinedine Zidane (wk 2006), David Beckham (Man United 1999) Neymar Jr. (Brazilie Nationale team) en last but not least Pele ( Retro Brazilie shirt). Van al deze 5 items is er maar 1 beschikbaar, dus weg = weg. 

Ook de Bargains en Koopjes pagina is ge-update en voorzien van een aantal prachtige exclusieve items voor de wat kleinere beurs, op een enkele uitzondering daargelaten, onder de Euro 100,=.

Neem gerust een kijkje;

http://www.collectables-unlimited.nl/413394250/category/713837/webshop

http://www.collectables-unlimited.nl/413395283

http://www.collectables-unlimited.nl/413394896

 

Collectables Unlimited

Hans Verbakel

 

Diego Maradona in Brabant (Mielo) Kans bij uitstek !

09-08-2017

Sinds deze week verblijft Diego Maradona, volgens velen de beste voetballer aller tijden, in het Brabantse Mierlo. Hij is hier op trainingskamp met zijn ploeg FC Fujairah. Een uitgelezen kans om hem te ontmoeten alhoewel Pluisje zeker niet de gemakkelijkste is als het om handtekeningen of selfies geven gaat. Afhankelijk van zijn humeur is hij de meest benaderbare sporter of de grootste nachtmerrie ter wereld voor een verzamelaar, waarbij eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat laatste, naarmate de jaren verstrijken de overhand aan het krijgen is. Ik schaar Maradona (uit ervaring) in de moeilijkste categorie samen met John McEnroe en Emerson Fittipaldi als het om sportpersoonlijkheden gaat die het al dan niet geven van een handtekening of selfie direct afhankelijk laten zijn van hun humeur. Desalniettemin is het toch voor mij altijd een mooie uitdaging om resultaat te boeken bij deze categorie wereldberoemde sporters en geeft het een kick als het dan toch weer, zoals nu, is gelukt. Het is vaak werken onder moeilijke en lastige omstandigheden met beveiliging, afgesloten area's en hekken, grote hordes mensen en "mensen mijdende" beroemdheden en als tip van de sluier wil ik nog wel kwijt dat je niet hetzelfde moet doen wat de "grote massa" doet (voor de ingang gaan staan wachten) want dan is de kans op resultaat minimaal. Ben creatief, er leiden meerdere wegen naar Mierlo, die vaak veel meer kans op succes geven en daarbij kan ik niet ontkennen dat ervaring en een goed netwerk een belangrijke rol kunnen spelen. 

P.S. Oh ja, Maradonna is jaren geleden strafrechtelijk veroordeeld omdat hij op een groep fans en journalisten had geschoten met een wapen. Voor iedereen die hem dus nog wil bezoeken, wens ik je alvast veel succes en sterkte 

WildTips

Collectables Unlimited

Hans Verbakel

Zijn PSA/DNA en JSA certificaten (COA's) waterdicht ?!

06-08-2017

Ik krijg de laatste tijd veel vragen of het verstandig is een item te laten certificeren in USA bij "worldleading company's" als PSA/DNA of JSA. Vooropgesteld, zij werken met de nieuwste technieken en hebben verschillende expertises in huis. Je dient natuurlijk wel met behoorlijke kosten rekening te houden plus vanzelfsprekend dubbele verzendkosten. Hebben zij het altijd bij het juiste eind ? Een Amerikaanse verzamelaar nam de proef op de som en stuurde 100 origineel door hem persoonlijk face to face verkregen handtekeningen naar  PSA/DNA toe. Dus over de authenticiteit van deze items kon geen misverstand zijn. Wat schetste zijn verbazing ? PSA/DNA keurde 15% van de handtekeningen af  en JSA keurde zelfs 60% af ! Nu is een steekproef van 100 items statistisch gezien natuurlijk niet waterdicht maar toch zegt het weldegelijk iets over mogelijke foutkansen. Logisch, aangezien handtekeningen beoordelen (nog) geen exacte wetenschap is. Is PSA/DNA JSA dan geen betrouwbaar instrument ? Dat is te kort door de bocht om zo te stellen, uit de steekproef blijkt echter wel dat deze methodes simpelweg niet foutloos zijn en je er dus niet blind op kunt vertrouwen dat de uitslag, de juiste is. Zolang je dit dus in je achterhoofd houdt  is het een prima manier om je item te laten certificeren of te laten controleren. Handtekeningen die in de haast zijn gezet lenen zich niet echt voor een certificering aangezien er bij twijfel of afwijkingen altijd begrijpelijkerwijs uit voorzorg zal worden afgewezen. Autopen handtekeningen en gedrukte handtekeningen zullen vrijwel altijd wel door PSA/DNA en JSA worden gevonden.  

Collectables Unlimited

Hans Verbakel

Vervolg Nep handtekeningen uit China via Aliexpress

15 juni 2017

In aansluiting op mijn vorige artikel, wellicht ten overvloedde onderstaande aanvulling;

Uiteraard heb ik de verantwoordelijke veilingmeester van Catawiki over dit fenomeen gebriefd en een overzicht van stijl, vervalsingen en kenmerken ter beschikking gesteld. Los daarvan controleer ik alle nieuwe veilingen zodra de kijkdagenlijst uitkomt en tip ik de veilingmeester mocht er nog een tussendoor schieten. Mochten de zogenaamde slimmerikken" uit het oplichtersgilde denken nog snel even wat fake spul uit China te bestellen en het aan te bieden op Catawiki da zullen die van een koude kermis thuis komen en zijn de gevolgen en de consequentie's voor henzelf.

Ook Marktplaats is op de hoogte gebracht evenals Ebay. Mocht u een handtekening willen kopen schakel dan altijd een deskundige als Collectables Unlimited in. Wij behoeden u voor dit soort miskopen.

Collectabled Unlimited

Hans Verbakel

 

 

Nep Handtekeningen uit China via Aliexpress !

7 juni 2017

Reeds geruime tijd is het mogelijk om online in China ale mogelijke namaak artikelen te krijgen die je maar kunt bedenken. Neem daarbij in acht gratis verzending, en voila, de marktplaatsen en Ebay's van deze wereld staan vervolgens ook vol met deze geimporteerde zooi.   

Alles wat je maar kunt bedenken in de nep variant wordt daar aangeboden en dus is de allerlaatste trent dat men ook "originele handtekeningen verkoopt, helaas zo nep als maar zijn kan. Allemaal items zonder garantiebewijs en zonder Certificate of Authenticity (COA)  Kijk maar een bijvoorbeeld op deze link:

https://www.aliexpress.com/store/1866033?spm=2114.10010108.100005.1.5w1q8p

Maradona, Zlatan, Ronaldo, Messi, Federer, Neymar, Nadal, Djokovic, etc etc worden daar in veelvouden aangeboden tegen een vaste prijs van 29.99 usd incl verzending. Hier gaat duidelijk het oude chinese internet spreekwoord op "If an offer seems to good to be true, it probably is..." Allemaal handmatig geplaatste vervalste handtekeningen, zoveel als je maar wilt. In ons land zwaar verboden en gekwalificeerd als oplichting en valsheid in geschrifte. In China mag echter klaarblijkelijk alles. Willens en wetens wordt deze nepzooi massaal uit China ingekocht om vervolgens op Ebay, Marktplaats etc te worden doorverkocht voor authentiek, soms voor honderden euro's. Een reden temeer om origineel gesigneerde items enkel via een betrouwbaar adres aan te schaffen voordat ook u een kat in de zak koopt. Een proffessional als Collectables Unlimited weet exact waarop men moet letten en zal u te allen tijde behoeden voor een grote miskoop. U kunt ons inschakelen voor de beoordeling op authenticiteit van deze goederen of de aankoop van echte authentieke items inclusief volledige garantie en Certificate of Authenticity (COA)

Collectables Unlimited

Hans Verbakel    

COA A1 Sports Memorabilia

15.02.2017

Een van de grootste bedrijven die Sports Memorabilia verkoopt zit in Engeland gestationeerd, A1 Sporting Memorabilia genaamd. Dit bedrijf verkoopt veel mooie  gesigneerde items. Bij alle aankopen die je  doet via A1 Sports Memorabilia krijgt de koper een Certificate of Authenticity, kortweg COA aangeboden. Dit is in feite het garantiebewijs behorend bij de betreffende aankoop. Al eerder schreef ik in deze rubriek over de do's en don't's van een COA maar vooral ook over de valkuilen die je daarbij kunt tegenkomen.

Zeer recent vroeg een goede relatie van mijn bedrijf mij om advies vroeg inzake een op Ebay aangekocht gesigneerd voetbalshirt met COA van A1 Sports Memorabilia. Wat was het verhaal ? Mijn relatie kocht op Ebay een gesigneerd voetbalshirt met een COA van A1 Sporting Memorabilia. Dit shirt was oorspronkelijk door een verzamelaar rechtstreeks bij A1 Sports Memorabilia gekocht maar na een aantal maanden weer verkocht omdat hij een nieuwer model shirt van zijn idool wilde. Het shirt werd dus verkocht op Ebay en mijn client had daarbij het hoogste bod. Mijn client ontving netjes het shirt inclusief COA echter het COA zag er wat afwijkend uit ten opzicht van hoe normaliter een COA van A1 Sports Memorabilia eruit ziet, dus er ontstond lichte twijfel bij mijn  client over de authenticiteit vandaar dat hij mijn hulp inschakelde. Ik heb het shirt en COA onderzocht. Het lastige is dat A1 Sports Memorabilia geen causaal verband maakt tussen item en COA. Bij bv. PSA/DNA en JSA items zie je dat er op zowel shirt als COA een hologramsticker zit geplakt om causaal verband tussen beiden in alle gevallen aan te kunnen tonen. Dit vergemakkelijkt het authentificatie proces aanzienlijk. A1 Sporting Memorabilia doet dat niet dus hypothetisch zou ieder willekeurig shirt bij het COA kunnen horen. Dit vergt dus extra zorgvuldigheid bij de beoordeling van de handtekening. Na uitgebreid onderzoek was mijn conclusie dat het om een 100% authentieke handtekening ging van de betreffende topsporter. Het COA daarentegen week behoorlijk af van de COA's die ik normaliter ken van A1 Sports Memorabilia, een registratienummer ontbrak, een hologramsticker ontbrak eveneens, kortom genoeg duidelijke aanwjzingen om hier opheldering over te vragen.  Om het hele plaatje compleet te krijgen heb ik mijn client dan ook geadviseerd om een scan van het COA te maken en deze op te sturen naar A1 Sports Memorabilia met het verzoek aan hen om te bevestigen dat het betreffende COA ook daadwerkelijk door A1 Sports Memorabilia was uitgegeven. Tot mijn grote verbazing kwam onderstaan antwoord retour van A1 Sporting Memorabilia (ik citeer uit de oorspronkelijke mail die naar mijn client is gestuurd)

  "Sorry, we cannot verify or comment on items or certificates issued from third party sellers". en "Sorry, if the item was not purchased from us directly we have no way of verifying the item"

Met andere woorden, op het moment dat je items met een COA van A1 Sports Memorabilia aanschaft bij een andere aanbieder dan A1 Memorabilia rechtstreeks zijn ze niet bereid vragen over jouw item te beantwoorden en zulen ze de authenticiteit van jouw COA, waar A1 Sporting Memorabilia boven staat, niet willen bevestigen, sterker nog, ze zullen uberhaupt geen vragen over dit item beantwoorden. De garantie die er dus op deze items zit is een wassen neus en enkel voorbehouden aan de 1e koper die het item ook nog eens rechtstreeks bij A1 Sports Memorabilia heeft aangeschaft. Van ieder andere koper die niet rechtstreeks bij A1 Memorabilia zijn item heeft gekocht worden vragen simpelweg niet beantwoord en wordt je simpel de deur gewezen.In mijn professionele opvatting een zeer onwenselijke situatie en een zeer klantonvriendelijke benadering. Bijkomstig probleem is dat hierdoor het vermoeden dat er iets niet aan deze aankoop klopt enkel wordt versterkt, immers waarom zou A1 Sporting Memorabilia niet even simpel kunnen bevestigen dat het betreffende COA  in casu van hen is of niet. Een simpel ja of nee volstaat en brengt direct duidelijkheid maar A1 Sporting Memorabilia weigert hier antwoord op te geven en zaait daar bewust of onbewust alleen maar tweifel mee. Kortom, ben je van plan een gesigneerd shirt te kopen en weet je nu al zeker dat je dit shirt nooit zult doorverkopen dan kun je gerust bij A1 Sporting Memorabilia kopen. De spullen opzichzelf zijn gewoon mooi. Als je echter niet zeker weet of je de aankoop je leven lang zult houden en er een kans bestaat dat je dit item nog ooit zelf zou willen doorverkopen dan adviseer ik je om niet bij A1 Sporting Memorabilia te kopen. Immers, als je je item met je A1 COA doorverkoopt krijgen (potentiele) kopers achteraf geen informatie over het item van A1 Sporting Memorabilia en kan er dus niets gecheckd worden. Daardoor kun je zelf als verkoper dus achteraf flink in de problemen komen.

Collectables Unlimited

Hans Verbakel 

 

 

Buddy Holly, handtekening certificeringsopdracht (COA)

13 januari 2017

Recentelijk werd ik benaderd of ik een muziekcontract zou willen authenticeren en certificeren waarop de handtekening van o.a. Buddy Holly zou staan. Een prachtige opdracht aangezien Buddy Holly een van de iconen uit de historie van de pop geschiedenis is. Ondanks dat mijn specialiteit het certificeren van Sport handtekeningen is, is het geen enkel probleem om een handtekening uit een andere verzamelaarstak te beoordelen. Het te volgen stappenplan blijft nl. steeds hetzelfde. Na uitgebreid onderzoek kon ik inderdaad bevestigen dat het hier ging om een originele authentieke handtekening van Buddy Holly en heb dus het hierbij horende Collectables Unlimited certificaat met hologramsticker kunnen verstrekken tot vreugde van de eigenaar.

 Heb jij nou zelf ook gesigneerde items waarvan je niet zeker bent of de authenticiteit wel klopt of wil je jouw eigen authentieke items verkoopverhogend laten zijn middels een geregistreerd COA, dan kun jij ook gebruik maken van deze unieke service voor Nederland. Kijk onder het kopje COA op deze website voor de voorwaarden en kosten.

Tot ziens

Collectables Unlimited

Hans Verbakel 

Certificering door Collectables Unlimited, Michael Schumacher originele handtekening

25-02-2016

Afgelopen week kreeg ik wederom een prachtige opdracht binnen. Ik kreeg het verzoek om een handtekening van Michael Schumacher te authentificeren en te certificeren. In simpel Nederlands; beoordelen op authenticiteit van de handtekening en bij een positieve conclusie een Collectables Unlimited Certificate of Authenticity (COA) uitgeven. Dit soort opdrachten zijn altijd een grote uitdaging aangezien de handtekening van Michael Schumacher een van de meest vervalste handtekening ter wereld is en structureel in the USA Most Forged Top 10 staat. Meer dan 85% van de handtekeningen die ik van Michael Schumacher in de praktijk tegen kom zijn vervalsingen, secretarials (gezet door een "secretaresse") of autopen machines (apparaten die machinaal een handtekening zetten) Grote zorgvuldigheid dient  dus hierbij te worden betracht. Ik gebruik verschillende technieken om zo'n handtekening op authenticiteit te onderzoeken zoals bv. een referentie database,tijdlijn onderzoek, loep- en lichtonderzoek, papieronderzoek, grafologisch onderzoek, algehele expertise en kennis en vooral ervaring.  Het ging hier specifiek om een stuk hout waarop later een 1:18 model Ferrari in vitrine zou worden bijgeplaatst. In dit soort gevalen is extra aandacht vereist omdat een de "handtekening plaatser" eigenlijk net als bij een wit stukje papier een "carte blanch" signeert en in praktijk dat heel vaak zal weigeren. Na uitgebreid onderzoek kon ik deze handtekening echter onmiskenbaar kwalificeren als GENUINE (echt) en dus een Certificate of Authenticity afgeven voor dit mooie stuk sporthistorie. Wilt u ook uw bijzondere gesigneerde item laten certificeren zodat U absolute zekerheid heeft over de authenticiteit ? Of wilt u een item verkopen en door middel van een Certificate of Authenticity een significant hogere opbrengst genereren ? Kijk dan op deze website onder het kopje Certificaat: COA (certificaat)

Collectables Unlimited

Hans Verbakel

Certificering door Collectables Unlimited, Muhammad Ali gesigneerde foto

15-09-2015

Afgelopen week kreeg ik een prachtige opdracht binnen. Ik kreeg het verzoek om een oude foto van Muhammad Ali met handtekening te beoordelen op authenticiteit en bij gebleken geschiktheid een Certificate of Authenticity (COA) af te geven. Dit soort opdrachten zijn altijd een grote uitdaging aangezien de handtekening van Muhammad Ali een van de meest vervalste handtekening ter wereld is en structureel in the USA Most Forged Top 5 staat. 85% van de handtekeningen die ik van Muhammad Ali in de praktijk tegen kom zijn vervalsingen, secretarials (gezet door een "secretaresse") of autopen machines (apparaten die machinaal een handtekening zetten) Grote zorgvuldigheid dient  dus hierbij te worden betracht. Ik gebruik verschillende technieken om zo'n handtekening op authenticiteit te onderzoeken zoals bv. een referentie database, loeponderzoek, papieronderzoek, grafologisch onderzoek, algehele expertise en kennis en vooral ervaring.  Ondanks de mindere staat van de foto kon ik deze handtekening onmiskenbaar kwalificeren als GENUINE (echt) en dus een Certificate of Authenticity afgeven voor dit zeldzame stuk sporthistorie, Wilt u ook uw bijzondere gesigneerde item laten certificeren zodat het bij verkoop meer opbrengt, kijk dan hier voor meer informatie : COA (certificaat)

Gooi nooit zomaar iets weg.....

05-09-2015

Deze week heb ik een prachtig stuk voetbal memorabilia van een vrijwel zekere gang naar het halfrond archief gered. Via via kreeg ik een prachtige authentieke voetbal uit 1990 in handen, volledig gesigneerd door de toenmalige PSV selectie. Deze selectie won 2 jaar eerder in 1988 de Europacup 1 en veel van de spelers van toen hebben deze bal van hun handtekening voorzien. Helaas door de tand des tijds was de binnenbal volledig losgekomen van de buitenbal en dus was deze bal niet meer oppompbaar. Via google ben ik in contact gekomen met een authentieke ballenmaker (jawel, die bestaan..) genaamd Sjaak, en hij heeft de bal op ambachtelijke wijze fantastisch gereanimeerd waardoor deze bal een prachtige 2e leven krijgt en binnenkort waarschijnlijk te zien zal zijn op de Sports memorabilia Veiling van het grootste veilinghuis van Europa, Catawiki. Of misschien hou ik 'm toch zelf.......?! 

Nieuwe aanwinst voor Nationaal Voetbalmuseum Roosendaal geleverd door Collectables Unlimited

03-09-2015

Het Nationaal Voetbal Museum Roosendaal heeft deze ingelijste origineel gesigneerde handschoenen van Edwin van der Sar gekocht bij Collectables Unlimited voor uitbreiding van hun Collectie. Leuk om te zien dat niet alleen bedrijven en particulieren mij weten te vinden als het gaat om bijzondere Sports Memorabilia, maar ook Musea !

Update Website www.collectables-unlimited.nl

03-09-2015

Vandaag heb ik de website geactualiseerd. Er is nieuws over de samenwerking van Collectables Unlimited met het Ronald McDonald huis Zuidoost-Brabant. De sectie "Bekende Klanten" is geactualiseerd. De sectie "Meet the Stars"is eveneens bijgewerkt. Veel kijkplezier !

Jan van Beveren's handdruk in het PSV Museum

15-08-2015 

Met regelmaat tref ik op zolders van mensen dozen aan met oude Sports Memorabilia. Ze willen graag de zolder opruimen en willen graag "van die rommel af". Vanzelfsprekend kom ik dan altijd graag even kijken of er iets leuks tussen zit en ik kan je verklapen de mooiste items tref je daartussen aan ! Zo ook de zilveren vergulde handdruk die ik aantrof in een oude doos. Aan de kenmerkende handtekening zag ik direct dat het om Jan van Beveren ging, PSV icoon en de beste Nederlandse doelman aller tijden die helaas te vroeg is overleden. Zijn naam stond overigens ook op het stuk gedrukt. Een tegel van 30x30 cm ongeveer 3 kilo zwaar, ik zag direct dat dit een bijzonder item moest zijn. De eigenaar was blij dat hij ervan af was, wat moest hij toch met die rommel doen...

Ik heb vervolgens het item compleet opgepoetst en gepolijst en het ter veiling aangebracht op de Sports Memorabilia veiling van Catawiki, het grootste online veilinghuis van Europa. De veilingmeester was direct enthousiast en nam het item direct op in de kavellijst van de eerstkomende veiling. Ik heb vervolgens het PSV museum nog getipt en aangegeven dat er een heel mooi item voor hen op de rol stond om geveild te worden maar had daar verder geen reactie meer op gehad.  Uiteindelijk werd het kavel gekocht door een onbekende bieder en bracht het een prachtig mooi bedrag op.  

Vorige week bracht ik voor het eerste een bezoek aan het PSV Museum in Eindhoven. Mijn vader was 72 jaar geworden en ik had hem uitgenodigd voor een rondleiding in het PSV Stadion in combinatie met een bezoek aan het PSV Museum. Overigens, dit tripje kan ik iedereen die voetbal een warm hart toedraagt zeer aanbevelen. Wat schetste mijn verbazing, bij de floor of fame met allerlei unieke relikwieën van de beroemdste PSV voetballers uit de geschiedenis zag ik plotseling de betreffende handdruk liggen! Wat bleek, de onbekende bieder bleek PSV te zijn en zij waren, waarschijnlijk naar aanleiding van mijn tip, mee gaan bieden op de handdruk. Met gepaste trots kan ik dus nu zeggen dat niet alleen particulieren en bedrijven de weg naar mij hebben weten te vnden als het gaat om exclusieve Sports memorabilia, Maar zelfs ook Musea ! 

Marktplaats, Luilekkerland voor oplichters !

10-08-2015

Veel verzamelaars van Sports Memorabilia gebruiken Marktplaats om hun collectie uit te breiden. Uit ons recent onderzoek is gebleken dat ruim 85% van de aangeboden gesigneerde Sports Memorabilia vervalst is. Enerzijds omdat er vanuit Marktplaats geen enkele controle is op de aangeboden goederen. Er zitten geen medewerkers met verstand van zaken dus een vervalser waant zich hier in Luilekkerland en kan aanbieden wat hij wil. Veel potentiele kopers denken dat Marktplaats hen wel zal beschermen tegen dit soort onverlaten, maar niets is minder waar. Ik heb Marktplaats regelmatig getipt dat er vervalsingen werden aangeboden maar er werd niets mee gedaan. Vandaar dat notoire oplichters onder de meeste mooie exotische namen als JESSICA, VLINDER, MOOIE SPULLEN, EASTENDERS, ORANJELEEUW88 etc zich heerlijk kunnen uitleven met hun "authentieke waar" op Marktplaats. Probeer het anders zelf maar eens, zet een willekeurig krabbeltje op een stukje papier. Om het iets geloofwaardiger te maken scheur je dit stukje papier uit het voorwoord van een  oud boek dat bij je oma in de boekenkast staat. Zet het op marktplaats onder het kopje "Originele handtekening van (ik noem maar wat) "Paus Johannes Paulus" en ik verzeker je dat Marktplaats de advertentie niet zal weghalen, en dat er biedingen op zullen komen, maakt niet uit of de handtekening lijkt of niet...vandaar mijn eerdere opmerking Luilekkerland voor Vervalsers. Een mooi praktijk voorbeeld; Het shirt hierboven wordt op Marktplaats aangeboden als "Shirt met de originele handtekeningen van de spelers van het Nederlands Elftal" Allereerst zie ik vanuit ervaring al direct dat dat niet klopt. De handtekeningen zijn te netjes, te volledig en lopen nergens door elkaar heen, en details zijn leesbaar.  Dat strookt niet met de praktijk van de dag. Vervolgens is de foto erg slecht belicht. Als u denkt dat dat waarschijnlijk komt omdat dit item door een goedbedoelde particulier zonder veel fotografie ervaring is gedaan dan kan ik u uit de droom helpen. Met opzet, dus willens en wetens is deze foto slecht belicht om niet al te veel details prijs te geven.  Kortom, een schoolvoorbeeld van een shirt met gedrukte (dus geen originele !) handtekeningen. Ik spreek de koper erop aan en die zegt volmondig dat hij het shirt en de handtekeningen heeft gekregen op een sponsorbijeenkomst van Nationale Nederlanden. Nou zou dat laatste nog kunnen aangezien Nationale Nederlanden jarenlang sponsor is geweest van het Nederlands Elftal. Er is echter een belangrijk ding dat de verkoper hier over het hoofd ziet. Uit ervaring weet ik dat er verschillende misdrukken zijn geweest bij deze categorie shirts en dat sommige handtekeningen er 2x op gedrukt staan. Zo ook hier, blauw omkaderd, 2x exact dezelfde handtekening van Ruud van Nistelriooij. Identiek aan elkaar, dus 1000% gedrukt...Toen ik de verkoper hier mee confronteerde heb ik niets meer van hem vernomen en was zijn account een uur later nergens meer te vinden,...ik bedoel maar. Je zou als klant maar een dikke 350 euro voor dit shirt hebben betaald en achteraf een waardeloos vod met een misdruk ter waarde van max 25 euro hebben gekregen. Moraal van dit verhaal is dus om verschrikkelijk uit te kijken als je geen verstand van zaken hebt met je aankopen op Marktplaats of Ebay. Ook zelfgemaakte "certificaten van echtheid" maken een valse handtekening niet echt. Schakel een deskundige in die middels een quickscan kan zien of iets authentiek is wat je van plan bent om te kopen, of nog beter koop via gerenomeerde veilinghuizen als Catawiki, waar een veilingmeester meekijkt en een notaris toezicht houdt. Succes met verzamelen !

Collectables Unlimited

Hans Verbakel

Veilingen van Catawiki onder vrijwillig Notarieel Toezicht

01-06-2015

Betrouwbaarheid en veiligheid staan bij Catawiki hoog in het vaandel. Om de betrouwbaarheid van biedingen te waarborgen wordt het verloop van onze veilingen gecontroleerd door onafhankelijk notaris mr. J. Borren van mr M.J. Meijer Notarissen N.V. te Amsterdam.

Meijer Notarissen N.V. is opgericht in 1909 en is een internationaal opererend notariskantoor. Notaris mr. J. Borren is gespecialiseerd in veilingen en verricht ook toezicht bij andere gerenommeerde veilinghuizen.

Wat betekent dit ?

Alle biedingen die op Catawiki worden gedaan staan onder notarieel toezicht. De onafhankelijke notaris kan op ieder gewenst moment in het Catawiki veilingsysteem de complete biedgeschiedenis van alle bieders en alle veilingen bekijken. De toegang tot dit systeem is volledig voorbehouden aan de notaris, overige externe partijen kunnen deze biedinformatie niet inzien.

Wat controleert de Notaris ?

De notaris controleert onder andere of alle door Catawiki opgestelde regels en algemene voorwaarden worden gehandhaafd.

 

Shirts Collectables Unlimited hangen in Nationaal Voetbalmuseum

10-3-2015

 

Vanaf vrijdag 6 maart hangen tijdelijk 25 zeer bijzondere origineel gesigneerde voetbalshirts uit de collectie van Collectables Unlimited in het Nationaal Voetbalmuseum in Roosendaal . Nationale sterren als Johan Cruijff, Faas Wilkes, Frans de Munck, Coen Moulijn, Jan van Beveren en Patrick Kluivert, maar ook internationale grootheden als Alfredo Di Stefano, Eusebio, Ronaldo, Beckenbauer, Neymar, Pele, Socrates, Platini etc zijn daar te bewonderen.

Overeenstemming Collectables Unlimited met Nationaal Voetbal Museum in Roosendaal

19-01-2015

Vorige week heeft Collectables Unlimited overeenstemming bereikt met het Nationaal Voetbal Museum in Middelburg over het leveren van 20 exclusieve persoonlijk gesigneerde voetbalshirts van (voormalig) topvoetballers. Een speciaal deel van het museum zal worden gebruikt om deze shirts aan een groot publiek te kunnen laten zien. Deze collectie zal in bruikleen worden gegeven voor de periode van 1 jaar. Het Nationaal Voetbal Museum in Roosendaal is een voortzetting van het Nationaal Voetbalmuseum in Middelburg en heeft haar deuren geopend sinds september 2014. Meer info over het Nationaal Voetbal Museum vindt u op de website www.voetbalexperience.nl

Recordopbrengst Catawiki Sports Memorabilia Veiling voor gesigneerde JM Fangio

9-01-2015:

In de 1e week van het officiele bestaan van Collectables Unlimited heeft een origineel gesigneerde foto uit 1968 van 5-voudig wereldkampioen Formule 1, Juan Manuel Fangio, een bedrag opgebracht van Euro 1.750,=.

Dit bijzondere item werd 8 januari jl. geveild op de wekelijkse Sports Memorabilia veiling van het grootste online veilinghuis van Europa, Catawiki. Het is de hoogste opbrengst voor een individueel kavel in de geschiedenis van de Sports memorabilia veiling van Catawiki. In de laatste seconden van de veiling ontstond er een waar bied "gevecht" tussen 2 internationale bieders, waarna het eindbedrag uiteindelijk op Euro 1.750,= bleef steken. Ik ontving gisteravond laat de nog de welgemeende felicitatie's van de veilingmeester die ook van zo'n mooie opbrengst niet had durven dromen. Daarnaast werden gisteravond nog 14 overige kavels van Collectables Unlimited geveild. Kortom, een mooie opsteker !