Certificate of Authenticity (COA)

Collectables Unlimited COA (voorzijde)

Indien u via online veilinghuis Catawiki een origineel gesigneerd item koop bij Collectables Unlimited dan krijgt u eveneens van ons een Certiciate of Authenticity, kortweg COA genaamd. Dit certificaat is vergelijkbaar met een garantiebewijs. Wij verzoeken u dit garantiebewijs samen met de oorspronkelijke factuur goed te bewaren. Mochten er nog vragen zijn over deze voorwaarden, gelieve dan contact met ons op te nemen via de contactpagina op deze website. 

Voorwaarden Collectables Unlimited COA

Collectables Unlimited COA (achterzijde)

V.2021.01 

1.0 Standaard kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel gebruik maken van het herroepingsrecht in verband met de wet “kopen op afstand”. Wenst u gebruik te maken van dit recht dan dient u  binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel schriftelijk contact op te nemen met ons. Indien u een item heeft gekocht via veilingsite Catawiki dan dient u eveneens bij Catawiki de procedure "herroepingsrecht" in gang te zetten. De terugbetaling zal plaatsvinden nadat wij het artikel inclusief toebehoren in dezelfde staat hebben terugontvangen zoals het oorspronkelijk naar u is toegezonden. Wij rapporteren de retour ontvangst vervolgens aan Catawiki en Catawiki zal tot terugbetaling overgaan omdat u de betaling aan hen heeft verricht. De kosten voor het aangetekend retourneren van het artikel komen voor uw rekening.

1.1 Na deze 14 dagen nadat u uw item hebt ontvangen geven wij u eveneens garantie. Wij zullen u eveneens restitueren indien u ons  om een verzoek tot ontbinding van de koopovereenkomst vraagt waarbij als uitdrukkelijke voorwaarde geldt, dat u enkel op basis van een origineel PSA/DNA of JSA onderzoeksrapport (dus geen kopie rapport of quickscan oid) kunt aantonen dat de handtekening(en) onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud  niet authentiek is (zijn). Wij accepteren geen andere rapporten dan die van wereldwijde marktleiders PSA/DNA of JSA. 

1.2 Deze garantieregeling als omschreven in artikel 1.1 geldt levenslang, is strikt persoonlijk voor de oorspronkelijke koper en vervalt bij eventuele verkoop of andere eigendomsoverdracht van het item aan  derden. In algemene zin geven wij in het kader van de wet bescherming persoonsgegevens geen enkele informatie aan derden over het betreffende item in de meest brede zin van het woord anders dan eventuele COA registratie nummer verificatie van een bepaald item (zie artikel 1.6) 

1.4 Bij een beroep van de koper op artikel 1.1 dient hij/zij aan een aantal voorwaarden te voldoen. Allereerst dient de koper schriftelijk melding bij Collectables Unlimited te doen van zijn wens de koop te annuleren met daarbij een gemotiveerde reden. Vervolgens dient de koper het officiele PSA/DNA of JSA rapport (dus geen kopie rapport of quickscan) aan Collectables Unlimited te overleggen. Dit rapport wordt na overdracht eigendom van Collectables Unlimited. Dit originele rapport dient vergezeld te gaan met de originele aankoopfactuur, het originele certificaat en het betreffende item (in de oorspronkelijke staat).  U dient de zending uitstekend verpakt, verzekerd en volgbaar via track and trace aan ons te retourneren. Voor eventuele verzendschade is de retourneerder aansprakelijk en verantwoordelijk. Op zowel het oorspronkelijke item als op het certificaat zit onze unieke Collectables Unlimited hologram sticker om causaal verband tussen COA en item aan te tonen.  Deze sticker dient onvoorwaardelijk op zowel certificaat als item onbeschadigd aanwezig te zijn. Vanzelfsprekend dient de registratienummer hologramsticker ook op het COA aanwezig te zijn en voor te komen in onze registratie database.  Indien door koper niet aan alle voorwaarden uit 1.1 en 1.4 kan worden voldaan wordt er geen terugbetaling gedaan.

1.5  Items, niet door ons verkocht maar wel door ons gecertificeerd vallen buiten deze regeling en alle overig genoemde artikelen. Voor eventuele garantie op deze goederen dient u zich tot de oorspronkelijke verkoper te wenden.  

1.6 Alle door Collectables Unlimited uitgegeven certificaten krijgen een uniek (hologram) serienummer. Dit serienummer staat geregistreerd in onze database inclusief naam oorspronkelijke aankoper, aangekocht bedrag, datum aankoop en foto van de  handtekening. Indien een derden, anders dan de oorspronkelijke aankoper, informatie wil hebben over een geregistreerd Collectables Unlimited Certificaat, dan zullen wij, met inachtneming van de geldende privacywetgeving, tegen een vooraf betaling van Euro 25,= voor administratiekosten, informatie geven of een bepaald certificaatnummer in onze registers staat ingeschreven. Let wel, er wordt geen enkele andere nadere informatie in de breedste zin van het woord aan u verstrekt anders dan of het certificaat in onze database voorkomt. De privacy van onze klanten staat hierbij voorop.  

1.7 Indien er bij uw item een COA zit van een extern bedrijf dan gelden bovengenoemde artikelen niet. In dat geval zijn de voorwaarden van het externe bedrijf van toepassing en dient u zich zelf tot deze externe bedrijven te wenden. 

1.8 In afwijking op de artikelen 1.1 en 1.4 kan de directie van Collectables Unlimited naar eigen inzicht alsnog besluiten om in specifieke gevallen coulancehalve tot (gedeeltelijke) restitutie over te gaan indien door de claimer niet aan alle voorwaarden kan worden voldaan. 

 

 

Certificate of Authenticity (COA) voor uw eigen items

Het is ook mogelijk om uw eigen Sport handtekeningen door Collectables Unlimited te laten certificeren. Een certificaat van Collectables Unlimited zal veelal positief ondersteunend werken bij de verkoop van uw items of zal daardoor over het algemeen makkelijker door een koper, website, veilingmeester etc worden geaccepteerd. Dit geeft geen 100% garantie, het accepteren van een item is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van een platform zelf, maar uit ervaring gesproken is de kans zeer groot dat een item wordt geaccepteerd.  Een certificaat kan ook voor uw eigen gemoedsrust prettig zijn, als u twijfelt over de authenticiteit van een handtekening. Voor de duidelijkheid, wij geven onze profesionele mening over een item maar nemen uiteraard met het afgeven van een certificaat niet de (eventuele garantie over) van de oorspronkelijke verkoper. Dit is en blijft uw eigen verantwoordelijkheid !

Hoe werkt het certificeren ?

U neemt contact op via het contactformulier van deze site en geeft aan gebruikt te willen maken van onze externe certificerings service. Wij zullen u vervolgens een betalingsverzoek toesturen. Na ontvangst van de betaling krijgt u een verzendadres toegestuurd. U dient het betreffende item aangetekend verzekerd en inclusief geldige trackingcode naar dat adres toe te sturen samen met zoveel mogelijk informatie over waar, wanneer, via wie etc etc u de handtekening heeft verkregen. 

Na ontvangst van het item zullen wij het item binnen 24 uur beoordelen.  Dit kan resulteren in het predicaat "Genuine", in dat geval krijgt u een certificaat met een uniek registratienummer. Zowel item als certificaat krijgen vervolgens onze unieke hologram sticker aangebracht. Mocht de inspectie niet resulteren in het predicaat "Genuine" dan krijgt u een gemotiveerde afwijzing. Ook in dat geval bent u kosten verschuldigd ! Enkel indien wij geen mening kunnen vormen over uw item zullen wij u geen kosten in rekening brengen anders dan de retourverzendkosten. Dit komt gemiddeld statistisch bij 1 op de 30 items voor.  

Wat kost een certificering ?

Euro 75 euro ex. btw ex. verzendkosten per handtekening. Indien er geen certificaat kan worden afgegeven dan kost het 65 euro ex. btw, ex. verzendkosten.

Voor meerdere items gelden speciale kortingen.

Let Op:

Een handtekening beoordelen is specialistisch mensenwerk maar is geen exacte wetenschap ! In feite kun je pas echt 1000% garantie geven als je zelf bij het signeermoment aanwezig bent geweest. Echter door de juiste onderzoeksmethoden toe te passen gecombineerd met de juiste bagage aan kennis, ervaring, "fingerspitze" en gemaakte vlieguren kun je veel uitsluiten en door de regel alsnog tot een juist afgewogen oordeel komen.