Certificate of Authenticity (COA)

Collectables Unlimited COA (voorzijde)

Indien u via online veilinghuis Catawiki een origineel gesigneerd item koop bij Collectables Unlimited dan krijgt u eveneens van ons een Certiciate of Authenticity, kortweg COA genaamd. Dit certificaat is vergelijkbaar met een garantiebewijs. Wij verzoeken u dit garantiebewijs samen met de oorspronkelijke factuur goed te bewaren. Mochten er nog vragen zijn over deze voorwaarden, gelieve dan contact met ons op te nemen info@collectables-unlimited.nl

Voorwaarden Collectables Unlimited COA

Collectables Unlimited COA (achterzijde)

V.2016.01 

1.0 Standaard kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel gebruik maken van het herroepingsrecht in verband met de wet “kopen op afstand”. Wenst u gebruik te maken van dit recht dan dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel schriftelijk contact op te nemen met ons, en met Catawiki. U dient bij Catawiki de procedure "herroepingsrecht" in gang te zetten. De terugbetaling zal plaatsvinden nadat wij het artikel inclusief toebehoren in dezelfde staat hebben terugontvangen zoals het oorspronkelijk naar u is toegezonden. Indien u hieraan hebt voldaan zal Catawiki tot terugbetaling overgaan. De kosten voor het aangetekend retourneren van het artikel komen voor uw rekening.

1.1 Na deze 14 dagen nadat u uw item hebt ontvangen geven wij u eveneens garantie. Wij zullen u eveneens restitueren indien u ons  om een verzoek tot ontbinding van de koopovereenkomst vraagt waarbij als uitdrukkelijke voorwaarde geldt, dat u enkel op basis van een origineel PSA/DNA of JSA rapport (dus geen kopie rapport of quickscan oid) kunt aantonen dat de handtekening(en) onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud  niet authentiek is (zijn). De kosten voor het laten opmaken van een origineel PSA/DNA of JSA rapport komen voor uw eigen rekening. Ook de kosten voor het op- en versturen van het item naar PSA/DNA of JSA vergoeden wij niet en komen voor eigen rekening van de koper. Wij accepteren geen andere rapporten dan die van PSA/DNA of JSA. Nimmer zal de restitutie het oorspronkelijke aankoopbedrag van de betreffende Catawiki factuur te boven gaan. 

1.2 Dit certificaat met bijbehorende garantieregeling is overdraagbaar aan derden met alle rechten en plichten zoals genoemd in artikel 1.1 en 1.4. U dient er uitdrukkelijk rekening mee te houden dat een eventuele restitutie nimmer de oorspronkelijke factuur van de 1e oorspronkelijke aankoper te boven zal gaan en de rstitutie zal worden verminderd met 20% veiling- verzend-en administratiekosten. De retourverzendkosten zijn eveneens voor uw rekening. 

1.3 In afwijking op de artikelen 1.1 en 1.4 kan Collectables Unlimited naar eigen inzicht alsnog besluiten om in specifieke gevallen coulancehalve tot (gedeeltelijke) restitutie over te gaan indien door de claimer niet aan alle voorwaarden kan worden voldaan.

1.4 Bij een beroep van de koper op artikel 1.1 dient hij/zij aan een aantal voorwaarden te voldoen. Allereerst dient de koper schriftelijk melding te doen van zijn wens de koop te annuleren. Vervolgens dient de koper het officiele PSA/DNA of JSA rapport (dus geen kopie rapport of quickscan) aan Collectables Unlimited te overleggen. Dit rapport wordt na overdracht eigendom van Collectables Unlimited. Dit originele rapport dient de koper samen met de originele aankoopfactuur, het originele certificaat en het betreffende item (in de oorspronkelijke staat en inclusief alle toebehoren) te retourneren aan Collectables Unlimited. Op zowel het oorspronkelijke item als op het certificaat zit onze unieke hologram sticker. Deze sticker dient onvoorwaardelijk op zowel certificaat als item onbeschadigd aanwezig te zijn. Indien door koper niet aan alle voorwaarden uit 1.1 en 1.4 kan worden voldaan wordt er expliciet geen terugbetaling gedaan.

1.5  Items, niet door ons verkocht maar wel door ons gecertificeerd vallen buiten deze regeling. Voor eventuele garantie op deze goederen dient u zich eventueel tot de oorspronkelijke verkoper te wenden.  

1.6 Alle door Collectables Unlimited uitgegeven certificaten krijgen een uniek (hologram) serienummer. Dit serienummer staat geregistreerd in onze database inclusief naam oorspronkelijke aankoper, aangekocht bedrag, datum aankoop en foto van de  handtekening. Eventuele correspondentie over een item zullen wij enkel voeren met de oorspronkelijke koper, na check van dit serienummer in onze database. Wij geven uit privacyoverwegingen geen enkele informatie over een item aan anderen dan aan de originele koper ook niet als een item inmiddels is verkocht aan een derde.

1.7 Indien er bij uw item een COA zit van een extern bedrijf dan gelden bovengenoemde voorwaarden niet. In dat geval zijn de voorwaarden van het externe bedrijf van toepassing. 

 

 

Certificate of Authenticity (COA) voor uw eigen items

Het is ook mogelijk om uw eigen gesigneerde items door Collectables Unlimited te laten certificeren. Een certificaat zal positief ondersteunend werken bij de verkoop van uw items of zal daardoor makkelijker door een veilingmeester worden geaccepteerd. Een certificaat kan ook voor uw eigen gemoedsrust prettig zijn, als u twijfelt over de authenticiteit van een handtekening.

Hoe werkt het certificeren ?

U neemt contact op via het contactformulier van deze site.

U stuurt vervolgens het item naar ons toe samen met zoveel mogelijk informatie over het item.

Wij beoordelen de authenticiteit van het item. Dit kan resulteren in het predicaat "Genuine", in dat geval krijgt u een certificaat met een uniek registratienummer. Zowel item als certificaat krijgen vervolgens onze unieke hologram sticker aangebracht. Mocht de inspectie niet resulteren in het predicaat "Genuine" dan krijgt u een gemotiveerde afwijzing. 

Wat kost een certificering ?

Euro 75 euro ex. btw ex. verzendkosten per handtekening. Indien er geen certificaat kan worden afgegeven dan kost het 65 euro ex. btw, ex. verzendkosten.

Voor meerdere items gelden speciale kortingen.