Certificate of Authenticity (COA)

Collectables Unlimited COA (voorzijde)

Indien u via online veilinghuis Catawiki een origineel gesigneerd item koop bij Collectables Unlimited dan krijgt u eveneens van ons een Certiciate of Authenticity, kortweg COA genaamd. Dit certificaat is vergelijkbaar met een garantiebewijs. Wij verzoeken u dit garantiebewijs samen met de oorspronkelijke factuur goed te bewaren. Mochten er nog vragen zijn over deze voorwaarden, gelieve dan contact met ons op te nemen info@collectables-unlimited.nl

Voorwaarden Collectables Unlimited COA

Collectables Unlimited COA (achterzijde)

V.2016.02 

1.0 Standaard kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel gebruik maken van het herroepingsrecht in verband met de wet “kopen op afstand”. Wenst u gebruik te maken van dit recht dan dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel schriftelijk contact op te nemen met ons, en met Catawiki. U dient bij Catawiki de procedure "herroepingsrecht" in gang te zetten. De terugbetaling zal plaatsvinden nadat wij het artikel inclusief toebehoren in dezelfde staat hebben terugontvangen zoals het oorspronkelijk naar u is toegezonden. Indien u hieraan hebt voldaan zal Catawiki tot terugbetaling overgaan. De kosten voor het aangetekend retourneren van het artikel komen voor uw rekening.

1.1 Na deze 14 dagen nadat u uw item hebt ontvangen geven wij u eveneens garantie. Wij zullen u eveneens restitueren indien u ons  om een verzoek tot ontbinding van de koopovereenkomst vraagt waarbij als uitdrukkelijke voorwaarde geldt, dat u enkel op basis van een origineel PSA/DNA of JSA rapport (dus geen kopie rapport of quickscan oid) kunt aantonen dat de handtekening(en) onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud  niet authentiek is (zijn). De kosten voor het laten opmaken van een origineel PSA/DNA of JSA rapport komen voor uw eigen rekening. Ook de kosten voor het op- en versturen van het item naar PSA/DNA of JSA vergoeden wij niet en komen voor uw eigen rekening. Wij accepteren geen andere rapporten dan die van wereldwijde marktleiders PSA/DNA of JSA. Na retourontvangst van het originele PSA/DNA of JSA, het betreffende item (in dezelfde staat als toen wij het aan u verzonden) en de originele aankoopfactuur zullen wij binnen 7 werkdagen tot restitutie van het bedrag op de originele aankoopnota overgaan. Nimmer zullen wij meer restitueren dan het bedrag op de originele aankoopnota. 

1.2 Deze garantieregeling als omschreven in artikel 1.1 vervalt bij overdracht van het item en is dus enkel op de oorspronkelijke koper van toepassing. In het kader van de wet bescherming persoonsgegevens geven wij geen informatie aan derden anders dan de oorspronkelijke aankoper, over het betreffende item in de meest brede zin van het woord. 

1.3 In afwijking op de artikelen 1.1 en 1.4 kan Collectables Unlimited naar eigen inzicht alsnog besluiten om in specifieke gevallen coulancehalve tot (gedeeltelijke) restitutie over te gaan indien door de claimer niet aan alle voorwaarden kan worden voldaan.

1.4 Bij een beroep van de koper op artikel 1.1 dient hij/zij aan een aantal voorwaarden te voldoen. Allereerst dient de koper schriftelijk melding te doen van zijn wens de koop te annuleren. Vervolgens dient de koper het officiele PSA/DNA of JSA rapport (dus geen kopie rapport of quickscan) aan Collectables Unlimited te overleggen. Dit rapport wordt na overdracht eigendom van Collectables Unlimited. Dit originele rapport dient de koper samen met de originele aankoopfactuur, het originele certificaat en het betreffende item (in de oorspronkelijke staat en inclusief alle toebehoren) te retourneren aan Collectables Unlimited, samen met de oorspronkelijke aankoopfactuur. Op zowel het oorspronkelijke item als op het certificaat zit onze unieke hologram sticker. Deze sticker dient onvoorwaardelijk op zowel certificaat als item onbeschadigd aanwezig te zijn. Indien door koper niet aan alle voorwaarden uit 1.1 en 1.4 kan worden voldaan wordt er expliciet geen terugbetaling gedaan.

1.5  Items, niet door ons verkocht maar wel door ons gecertificeerd vallen buiten deze regeling en alle overig genoemde artikelen. Voor eventuele garantie op deze goederen dient u zich tot de oorspronkelijke verkoper te wenden.  

1.6 Alle door Collectables Unlimited uitgegeven certificaten krijgen een uniek (hologram) serienummer. Dit serienummer staat geregistreerd in onze database inclusief naam oorspronkelijke aankoper, aangekocht bedrag, datum aankoop en foto van de  handtekening. Indien een derden, anders dan de oorspronkelijke aankoper, informatie wil hebben over een geregistreerd Collectables Unlimited Certificaat, dan zullen wij, met inachtneming van de geldende privacywetgeving, tegen een vooraf betaling van Euro 25,= voor administratiekosten, informatie geven of een bepaald certificaatnummer in onze registers staat ingeschreven. Let wel, er wordt geen enkele andere nadere informatie in de breedste zin van het woord aan u verstrekt anders dan of het certificaat van ons afkomstig is.  

1.7 Indien er bij uw item een COA zit van een extern bedrijf dan gelden bovengenoemde artikelen niet. In dat geval zijn de voorwaarden van het externe bedrijf van toepassing en dient u zicht tot deze externe bedrijven te wenden. 

 

 

Certificate of Authenticity (COA) voor uw eigen items

Het is ook mogelijk om uw eigen gesigneerde items door Collectables Unlimited te laten certificeren. Een certificaat van Collectables Unlimited zal veelal positief ondersteunend werken bij de verkoop van uw items of zal daardoor over het algemeen makkelijker door een veilingmeester worden geaccepteerd. Dit geeft geen 100% garantie, het accepteren van een item is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van een veilingmeester, maar uit ervaring gesproken is de kans zeer groot dat een item wordt geaccepteerd.  Een certificaat kan ook voor uw eigen gemoedsrust prettig zijn, als u twijfelt over de authenticiteit van een handtekening. Voor de duidelijkheid, wij geven onze profesionele mening over een item maar nemen uiteraard met het afgeven van een certificaat niet de garantie over van u. Dit is en blijft uw eigen verantwoordelijkheid !

Hoe werkt het certificeren ?

U neemt contact op via het contactformulier van deze site.

U stuurt vervolgens het item naar ons toe samen met zoveel mogelijk informatie over het item.

Wij beoordelen de authenticiteit van het item. Dit kan resulteren in het predicaat "Genuine", in dat geval krijgt u een certificaat met een uniek registratienummer. Zowel item als certificaat krijgen vervolgens onze unieke hologram sticker aangebracht. Mocht de inspectie niet resulteren in het predicaat "Genuine" dan krijgt u een gemotiveerde afwijzing. 

Wat kost een certificering ?

Euro 75 euro ex. btw ex. verzendkosten per handtekening. Indien er geen certificaat kan worden afgegeven dan kost het 65 euro ex. btw, ex. verzendkosten.

Voor meerdere items gelden speciale kortingen.