Disclaimer

Collectables Unlimited (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen CU, verleent u hierbij toegang tot www.collectables-unlimited.nl

CU behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

CU spant zich in om de inhoud van www.collectables-unlimited.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.collectables-unlimited.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van www.collectables-unlimited.nl

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.collectables-unlimited.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met CU. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.collectables-unlimited.nl. CU oefent hierop voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Eventuele klachten over gebruikersinhoud zullen serieus onderzocht worden en waar nodig is wordt ingegrepen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op www.collectables-unlimited.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CU nimmer ansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten en afbeeldingen op www.collectables-unlimited.nl liggen bij CU.

Kopiëren, verspreiden,  het doorzetten van links etc. en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CU, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.